^^

Date meteo lunare istorice a acestei staii


Selectai data pentru informare:

Raportul zilnic din aceast lun Februarie 20191 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 2.5°C
Umiditatea medie 68%
Punct de rou medie -2.8°C
Presiunea medie 997.1 hPa
Viteza vntului medie 3.5 m/s
Vnt rafale medie 5.7 m/s
Direcia medie 131° (SE)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 01 la 00:00
Temperatura maxim 5.3°C din 01 la 00:00
Temperatura minim -0.6°C din 01 la 00:07
Umiditatea maxim 75% din 01 la 08:38
Umiditatea minim 55% din 01 la 12:50
Presiunea maxim 1000.0 hPa din 01 la 10:31
Presiunea minim 993.0 hPa din 01 la 00:00
Viteza vintului maxima 7.7 m/s din 01 la 16:55
Vint n rafale maxim 12.4 m/s dela 113°(ESE) din 01 la 17:02
Indice de cldur maxim 5.3°C din 01 la 00:00

Click aici pentru graficul pe 24 ore2 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 8.1°C
Umiditatea medie 64%
Punct de rou medie 1.7°C
Presiunea medie 995.0 hPa
Viteza vntului medie 2.7 m/s
Vnt rafale medie 4.0 m/s
Direcia medie 143° (SE)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 02 la 00:00
Temperatura maxim 11.8°C din 02 la 15:45
Temperatura minim 5.3°C din 02 la 00:04
Umiditatea maxim 78% din 02 la 00:00
Umiditatea minim 52% din 02 la 16:25
Presiunea maxim 999.0 hPa din 02 la 23:46
Presiunea minim 992.0 hPa din 02 la 08:31
Viteza vintului maxima 7.7 m/s din 02 la 08:05
Vint n rafale maxim 11.3 m/s dela 135°(SE) din 02 la 14:44
Indice de cldur maxim 11.8°C din 02 la 15:45

Click aici pentru graficul pe 24 ore3 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 5.0°C
Umiditatea medie 80%
Punct de rou medie 1.8°C
Presiunea medie 1003.5 hPa
Viteza vntului medie 2.4 m/s
Vnt rafale medie 3.2 m/s
Direcia medie 286° (VNV)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 03 la 00:00
Temperatura maxim 9.7°C din 03 la 11:26
Temperatura minim 1.5°C din 03 la 22:01
Umiditatea maxim 91% din 03 la 21:50
Umiditatea minim 62% din 03 la 11:36
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 03 la 00:00
Presiunea minim 998.0 hPa din 03 la 05:01
Viteza vintului maxima 7.2 m/s din 03 la 18:36
Vint n rafale maxim 11.3 m/s dela 293°(VNV) din 03 la 18:30
Indice de cldur maxim 9.7°C din 03 la 11:26

Click aici pentru graficul pe 24 ore4 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 1.2°C
Umiditatea medie 66%
Punct de rou medie -4.5°C
Presiunea medie 1024.3 hPa
Viteza vntului medie 2.2 m/s
Vnt rafale medie 3.0 m/s
Direcia medie 299° (VNV)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 04 la 00:00
Temperatura maxim 2.6°C din 04 la 14:13
Temperatura minim -1.9°C din 04 la 22:28
Umiditatea maxim 85% din 04 la 00:02
Umiditatea minim 54% din 04 la 17:07
Presiunea maxim 1027.0 hPa din 04 la 00:00
Presiunea minim 1015.0 hPa din 04 la 00:32
Viteza vintului maxima 5.1 m/s din 04 la 02:56
Vint n rafale maxim 8.2 m/s dela 293°(VNV) din 04 la 02:05
Indice de cldur maxim 2.6°C din 04 la 14:13

Click aici pentru graficul pe 24 ore5 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie -1.5°C
Umiditatea medie 66%
Punct de rou medie -7.4°C
Presiunea medie 1025.7 hPa
Viteza vntului medie 0.5 m/s
Vnt rafale medie 0.7 m/s
Direcia medie 315° (NV)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 05 la 00:00
Temperatura maxim 4.6°C din 05 la 15:29
Temperatura minim -5.1°C din 05 la 08:08
Umiditatea maxim 87% din 05 la 09:33
Umiditatea minim 42% din 05 la 15:05
Presiunea maxim 1027.0 hPa din 05 la 23:45
Presiunea minim 1024.0 hPa din 05 la 17:30
Viteza vintului maxima 2.6 m/s din 05 la 13:52
Vint n rafale maxim 3.6 m/s dela 315°(NV) din 05 la 11:53
Indice de cldur maxim 4.6°C din 05 la 15:29

Click aici pentru graficul pe 24 ore6 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie -1.7°C
Umiditatea medie 67%
Punct de rou medie -7.4°C
Presiunea medie 1025.3 hPa
Viteza vntului medie 0.8 m/s
Vnt rafale medie 1.2 m/s
Direcia medie 331° (NNV)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 06 la 00:00
Temperatura maxim 3.8°C din 06 la 15:05
Temperatura minim -5.8°C din 06 la 00:00
Umiditatea maxim 90% din 06 la 08:47
Umiditatea minim 43% din 06 la 15:10
Presiunea maxim 1027.0 hPa din 06 la 12:45
Presiunea minim 1023.0 hPa din 06 la 00:00
Viteza vintului maxima 3.6 m/s din 06 la 12:02
Vint n rafale maxim 5.7 m/s dela 360°(N) din 06 la 12:54
Indice de cldur maxim 3.8°C din 06 la 15:05

Click aici pentru graficul pe 24 ore7 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie -1.7°C
Umiditatea medie 65%
Punct de rou medie -7.8°C
Presiunea medie 1017.3 hPa
Viteza vntului medie 1.4 m/s
Vnt rafale medie 1.9 m/s
Direcia medie 156° (SSE)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 07 la 00:00
Temperatura maxim 5.3°C din 07 la 15:35
Temperatura minim -9.0°C din 07 la 07:05
Umiditatea maxim 79% din 07 la 10:16
Umiditatea minim 42% din 07 la 13:24
Presiunea maxim 1023.0 hPa din 07 la 00:46
Presiunea minim 1014.0 hPa din 07 la 19:30
Viteza vintului maxima 5.7 m/s din 07 la 12:41
Vint n rafale maxim 8.2 m/s dela 180°(S) din 07 la 12:38
Indice de cldur maxim 5.3°C din 07 la 15:35

Click aici pentru graficul pe 24 ore8 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 1.6°C
Umiditatea medie 68%
Punct de rou medie -3.8°C
Presiunea medie 1017.5 hPa
Viteza vntului medie 0.5 m/s
Vnt rafale medie 0.7 m/s
Direcia medie 189° (S)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 08 la 00:00
Temperatura maxim 8.6°C din 08 la 14:47
Temperatura minim -2.6°C din 08 la 00:00
Umiditatea maxim 79% din 08 la 10:04
Umiditatea minim 48% din 08 la 15:25
Presiunea maxim 1020.0 hPa din 08 la 11:00
Presiunea minim 1013.0 hPa din 08 la 23:44
Viteza vintului maxima 2.1 m/s din 08 la 15:34
Vint n rafale maxim 3.6 m/s dela 135°(SE) din 08 la 15:25
Indice de cldur maxim 8.6°C din 08 la 14:47

Click aici pentru graficul pe 24 ore9 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 2.6°C
Umiditatea medie 71%
Punct de rou medie -2.4°C
Presiunea medie 1013.6 hPa
Viteza vntului medie 2.2 m/s
Vnt rafale medie 3.1 m/s
Direcia medie 174° (S)
Precipitaii pe luni 0.0 mm
Precipitai pe ani 44.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 09 la 00:00
Temperatura maxim 7.2°C din 09 la 15:25
Temperatura minim -2.9°C din 09 la 00:58
Umiditatea maxim 83% din 09 la 03:57
Umiditatea minim 50% din 09 la 16:00
Presiunea maxim 1016.0 hPa din 09 la 21:15
Presiunea minim 1012.0 hPa din 09 la 16:00
Viteza vintului maxima 5.7 m/s din 09 la 13:10
Vint n rafale maxim 9.8 m/s dela 225°(SV) din 09 la 13:10
Indice de cldur maxim 7.2°C din 09 la 15:25

Click aici pentru graficul pe 24 ore10 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 2.8°C
Umiditatea medie 77%
Punct de rou medie -1.0°C
Presiunea medie 1007.0 hPa
Viteza vntului medie 2.3 m/s
Vnt rafale medie 3.2 m/s
Direcia medie 131° (SE)
Precipitaii pe luni 1.1 mm
Precipitai pe ani 45.3 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.1 mm din 10 la 23:37
Temperatura maxim 6.2°C din 10 la 13:48
Temperatura minim -0.1°C din 10 la 08:05
Umiditatea maxim 91% din 10 la 10:34
Umiditatea minim 52% din 10 la 13:30
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 10 la 04:00
Presiunea minim 996.0 hPa din 10 la 22:44
Viteza vintului maxima 7.2 m/s din 10 la 23:28
Vint n rafale maxim 11.8 m/s dela 293°(VNV) din 10 la 23:27
Indice de cldur maxim 6.2°C din 10 la 13:48

Click aici pentru graficul pe 24 ore11 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 5.0°C
Umiditatea medie 59%
Punct de rou medie -2.9°C
Presiunea medie 1005.5 hPa
Viteza vntului medie 3.6 m/s
Vnt rafale medie 4.9 m/s
Direcia medie 288° (VNV)
Precipitaii pe luni 2.2 mm
Precipitai pe ani 46.4 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.1 mm din 11 la 01:09
Temperatura maxim 7.4°C din 11 la 12:50
Temperatura minim 2.1°C din 11 la 04:05
Umiditatea maxim 91% din 11 la 04:58
Umiditatea minim 41% din 11 la 15:02
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 11 la 23:44
Presiunea minim 1000.0 hPa din 11 la 08:15
Viteza vintului maxima 7.2 m/s din 11 la 15:39
Vint n rafale maxim 11.3 m/s dela 293°(VNV) din 11 la 14:24
Indice de cldur maxim 7.4°C din 11 la 12:50

Click aici pentru graficul pe 24 ore12 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 2.7°C
Umiditatea medie 50%
Punct de rou medie -6.9°C
Presiunea medie 1021.6 hPa
Viteza vntului medie 3.8 m/s
Vnt rafale medie 5.3 m/s
Direcia medie 303° (VNV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.2 mm din 12 la 11:59
Temperatura maxim 4.9°C din 12 la 13:47
Temperatura minim 0.1°C din 12 la 23:58
Umiditatea maxim 93% din 12 la 11:42
Umiditatea minim 40% din 12 la 05:45
Presiunea maxim 1029.0 hPa din 12 la 00:00
Presiunea minim 1014.0 hPa din 12 la 00:15
Viteza vintului maxima 9.8 m/s din 12 la 13:21
Vint n rafale maxim 12.9 m/s dela 293°(VNV) din 12 la 13:21
Indice de cldur maxim 4.9°C din 12 la 13:47

Click aici pentru graficul pe 24 ore13 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 3.1°C
Umiditatea medie 59%
Punct de rou medie -4.6°C
Presiunea medie 1030.3 hPa
Viteza vntului medie 2.0 m/s
Vnt rafale medie 2.6 m/s
Direcia medie 286° (VNV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 13 la 00:00
Temperatura maxim 8.1°C din 13 la 14:05
Temperatura minim -4.0°C din 13 la 05:03
Umiditatea maxim 80% din 13 la 08:05
Umiditatea minim 41% din 13 la 14:12
Presiunea maxim 1031.0 hPa din 13 la 00:00
Presiunea minim 1028.0 hPa din 13 la 03:59
Viteza vintului maxima 5.7 m/s din 13 la 12:26
Vint n rafale maxim 7.7 m/s dela 293°(VNV) din 13 la 12:26
Indice de cldur maxim 8.1°C din 13 la 14:05

Click aici pentru graficul pe 24 ore14 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 6.1°C
Umiditatea medie 60%
Punct de rou medie -1.1°C
Presiunea medie 1031.2 hPa
Viteza vntului medie 1.6 m/s
Vnt rafale medie 2.3 m/s
Direcia medie 309° (NV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 14 la 00:00
Temperatura maxim 10.0°C din 14 la 15:53
Temperatura minim 2.1°C din 14 la 23:31
Umiditatea maxim 87% din 14 la 00:00
Umiditatea minim 49% din 14 la 15:56
Presiunea maxim 1033.0 hPa din 14 la 09:44
Presiunea minim 1030.0 hPa din 14 la 23:29
Viteza vintului maxima 4.1 m/s din 14 la 13:15
Vint n rafale maxim 6.2 m/s dela 315°(NV) din 14 la 13:14
Indice de cldur maxim 10.0°C din 14 la 15:53

Click aici pentru graficul pe 24 ore15 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 3.9°C
Umiditatea medie 67%
Punct de rou medie -2.4°C
Presiunea medie 1030.2 hPa
Viteza vntului medie 1.1 m/s
Vnt rafale medie 1.5 m/s
Direcia medie 297° (VNV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 15 la 00:00
Temperatura maxim 11.2°C din 15 la 14:14
Temperatura minim -1.9°C din 15 la 00:00
Umiditatea maxim 92% din 15 la 03:45
Umiditatea minim 38% din 15 la 15:41
Presiunea maxim 1032.0 hPa din 15 la 11:29
Presiunea minim 1028.0 hPa din 15 la 19:29
Viteza vintului maxima 3.1 m/s din 15 la 14:31
Vint n rafale maxim 4.6 m/s dela 293°(VNV) din 15 la 09:34
Indice de cldur maxim 11.2°C din 15 la 14:14

Click aici pentru graficul pe 24 ore16 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 1.7°C
Umiditatea medie 65%
Punct de rou medie -4.5°C
Presiunea medie 1027.0 hPa
Viteza vntului medie 0.1 m/s
Vnt rafale medie 0.2 m/s
Direcia medie 306° (NV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 16 la 00:00
Temperatura maxim 11.5°C din 16 la 14:31
Temperatura minim -4.2°C din 16 la 07:42
Umiditatea maxim 84% din 16 la 09:48
Umiditatea minim 41% din 16 la 14:33
Presiunea maxim 1029.0 hPa din 16 la 09:13
Presiunea minim 1013.0 hPa din 16 la 17:01
Viteza vintului maxima 1.5 m/s din 16 la 15:33
Vint n rafale maxim 2.1 m/s dela 135°(SE) din 16 la 15:32
Indice de cldur maxim 11.5°C din 16 la 14:31

Click aici pentru graficul pe 24 ore17 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 1.7°C
Umiditatea medie 64%
Punct de rou medie -4.9°C
Presiunea medie 1023.7 hPa
Viteza vntului medie 0.3 m/s
Vnt rafale medie 0.4 m/s
Direcia medie 241° (VSV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 17 la 00:00
Temperatura maxim 11.7°C din 17 la 15:48
Temperatura minim -5.2°C din 17 la 07:27
Umiditatea maxim 81% din 17 la 09:50
Umiditatea minim 41% din 17 la 16:01
Presiunea maxim 1025.0 hPa din 17 la 12:13
Presiunea minim 1022.0 hPa din 17 la 20:28
Viteza vintului maxima 2.6 m/s din 17 la 13:59
Vint n rafale maxim 3.6 m/s dela 203°(SSV) din 17 la 13:49
Indice de cldur maxim 11.7°C din 17 la 15:48

Click aici pentru graficul pe 24 ore18 Februarie Medii i Extreme
Temperatura medie 2.0°C
Umiditatea medie 64%
Punct de rou medie -4.5°C
Presiunea medie 1019.6 hPa
Viteza vntului medie 0.1 m/s
Vnt rafale medie 0.2 m/s
Direcia medie 318° (NV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.6 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 18 la 00:00
Temperatura maxim 13.2°C din 18 la 15:42
Temperatura minim -4.7°C din 18 la 07:41
Umiditatea maxim 88% din 18 la 09:48
Umiditatea minim 38% din 18 la 16:00
Presiunea maxim 1023.0 hPa din 18 la 00:29
Presiunea minim 1016.0 hPa din 18 la 00:00
Viteza vintului maxima 1.5 m/s din 18 la 14:38
Vint n rafale maxim 2.1 m/s dela 045°(NE) din 18 la 14:42
Indice de cldur maxim 13.2°C din 18 la 15:42

Click aici pentru graficul pe 24 oreMedii i extreme pentru luna Februarie 2019 sus pe zi 18
Temperatura medie 0.8°C
Umiditatea medie 66%
Punct de rou medie -5.1°C
Presiunea medie 1013.7 hPa
Viteza vntului medie 1.6 m/s
Vnt rafale medie 2.2 m/s
Direcia medie 298° (VNV)
Precipitaii pe luni 3.4 mm
Precipitai pe ani 47.7 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.4 mm din 27 la 00:13
Temperatura maxim 13.2°C din 18 la 15:42
Temperatura minim -10.3°C din 22 la 04:09
Umiditatea maxim 95% din 27 la 10:24
Umiditatea minim 38% din 18 la 16:00
Presiunea maxim 1033.0 hPa din 14 la 09:44
Presiunea minim 992.0 hPa din 02 la 08:31
Viteza vintului maxima 9.8 m/s dela 293°(VNV) din 12 la 13:21
Vint n rafale maxim 12.9 m/s dela 293°(VNV) din 12 la 13:21
Indice de cldur maxim 13.2°C din 18 la 15:42
Avg daily max temp5.5°C
Avg daily min temp-3.4°C
Growing degrees days :0.0GDD


Ziua, Ore cu soare, ET, Radiaia solar maxim, UV
01 01.5hrs ET :1.4 mm 368.0 W/M2 0.0 uv
02 00.0hrs ET :2.1 mm 231.9 W/M2 0.0 uv
03 00.1hrs ET :0.8 mm 196.7 W/M2 0.0 uv
04 00.0hrs ET :1.0 mm 282.7 W/M2 0.0 uv
05 07.2hrs ET :1.1 mm 394.0 W/M2 0.0 uv
06 05.2hrs ET :1.2 mm 400.0 W/M2 0.0 uv
07 05.7hrs ET :1.6 mm 406.0 W/M2 0.0 uv
08 04.7hrs ET :0.0 mm 412.0 W/M2 255.0 uv
09 02.2hrs ET :1.4 mm 388.1 W/M2 0.0 uv
10 02.6hrs ET :1.3 mm 424.0 W/M2 0.0 uv
11 00.3hrs ET :1.8 mm 419.0 W/M2 0.0 uv
12 01.6hrs ET :2.1 mm 438.0 W/M2 0.0 uv
13 01.1hrs ET :1.3 mm 445.0 W/M2 0.0 uv
14 00.1hrs ET :2.0 mm 337.5 W/M2 0.0 uv
15 05.9hrs ET :2.3 mm 459.0 W/M2 0.0 uv
16 00.1hrs ET :0.0 mm 465.0 W/M2 255.0 uv
17 05.9hrs ET :1.8 mm 473.0 W/M2 255.0 uv
18 06.9hrs ET :1.6 mm 480.0 W/M2 0.0 uv
Zile lumin lunare pe date 50.8 ora
Zile lumin anuale pe date 81.4 ora


Total precipitaii pe zi
01.1 mm din 10
01.1 mm din 11
01.2 mm din 12
01.1 mm din 26
01.4 mm din 27