Grafiken Wettertrend

letzte 24 Stunden

Last 24 hours

letzte 72 Stunden

Last 72 hours

Monat bis heute

Month to Date
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde