^^

Date meteo lunare istorice a acestei staii


Selectai data pentru informare:

Raportul zilnic din aceast lun Iunie 20221 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 19.5°C
Umiditatea medie 58%
Punct de rou medie 10.0°C
Presiunea medie 1015.2 hPa
Viteza vntului medie 1.5 m/s
Vnt rafale medie 2.2 m/s
Direcia medie 247° (VSV)
Precipitaii pe luni 16.4 mm
Precipitai pe ani 106.4 mm
Intensitatea maxim pe minut 2.5 mm din 01 la 21:48
Temperatura maxim 25.9°C din 01 la 16:15
Temperatura minim 12.7°C din 01 la 06:11
Umiditatea maxim 90% din 01 la 07:10
Umiditatea minim 33% din 01 la 17:39
Presiunea maxim 1018.0 hPa din 01 la 00:00
Presiunea minim 1013.0 hPa din 01 la 00:25
Viteza vintului maxima 4.1 m/s din 01 la 18:09
Vint n rafale maxim 7.2 m/s dela 180°(S) din 01 la 14:56
Indice de cldur maxim 25.9°C din 01 la 16:10

Click aici pentru graficul pe 24 ore2 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 19.1°C
Umiditatea medie 61%
Punct de rou medie 10.3°C
Presiunea medie 1018.9 hPa
Viteza vntului medie 1.2 m/s
Vnt rafale medie 1.7 m/s
Direcia medie 12° (NNE)
Precipitaii pe luni 21.1 mm
Precipitai pe ani 111.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.4 mm din 02 la 01:28
Temperatura maxim 26.3°C din 02 la 16:54
Temperatura minim 12.4°C din 02 la 06:01
Umiditatea maxim 92% din 02 la 07:01
Umiditatea minim 29% din 02 la 16:31
Presiunea maxim 1021.0 hPa din 02 la 23:24
Presiunea minim 1017.0 hPa din 02 la 07:39
Viteza vintului maxima 3.6 m/s din 02 la 15:25
Vint n rafale maxim 6.2 m/s dela 338°(NNV) din 02 la 15:24
Indice de cldur maxim 26.1°C din 02 la 16:54

Click aici pentru graficul pe 24 ore3 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 21.1°C
Umiditatea medie 50%
Punct de rou medie 9.4°C
Presiunea medie 1019.4 hPa
Viteza vntului medie 1.8 m/s
Vnt rafale medie 2.5 m/s
Direcia medie 103° (ESE)
Precipitaii pe luni 21.1 mm
Precipitai pe ani 111.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 03 la 00:00
Temperatura maxim 28.2°C din 03 la 16:39
Temperatura minim 12.3°C din 03 la 03:49
Umiditatea maxim 75% din 03 la 03:56
Umiditatea minim 32% din 03 la 16:50
Presiunea maxim 1023.0 hPa din 03 la 07:24
Presiunea minim 1015.0 hPa din 03 la 22:24
Viteza vintului maxima 5.1 m/s din 03 la 15:50
Vint n rafale maxim 7.7 m/s dela 135°(SE) din 03 la 15:49
Indice de cldur maxim 27.4°C din 03 la 16:36

Click aici pentru graficul pe 24 ore4 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.2°C
Umiditatea medie 62%
Punct de rou medie 14.5°C
Presiunea medie 1016.0 hPa
Viteza vntului medie 1.5 m/s
Vnt rafale medie 2.3 m/s
Direcia medie 351° (N)
Precipitaii pe luni 28.1 mm
Precipitai pe ani 118.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 2.3 mm din 04 la 19:56
Temperatura maxim 29.8°C din 04 la 16:32
Temperatura minim 17.1°C din 04 la 23:22
Umiditatea maxim 94% din 04 la 00:00
Umiditatea minim 33% din 04 la 16:46
Presiunea maxim 1019.0 hPa din 04 la 00:00
Presiunea minim 1015.0 hPa din 04 la 19:09
Viteza vintului maxima 4.6 m/s din 04 la 14:08
Vint n rafale maxim 6.7 m/s dela 293°(VNV) din 04 la 13:55
Indice de cldur maxim 28.9°C din 04 la 14:18

Click aici pentru graficul pe 24 ore5 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 22.4°C
Umiditatea medie 63%
Punct de rou medie 13.6°C
Presiunea medie 1017.1 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 28.1 mm
Precipitai pe ani 118.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 05 la 00:00
Temperatura maxim 28.9°C din 05 la 16:46
Temperatura minim 15.4°C din 05 la 05:29
Umiditatea maxim 95% din 05 la 07:37
Umiditatea minim 31% din 05 la 15:05
Presiunea maxim 1020.0 hPa din 05 la 03:33
Presiunea minim 1013.0 hPa din 05 la 20:32
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 05 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 05 la 00:00
Indice de cldur maxim 28.0°C din 05 la 16:46

Click aici pentru graficul pe 24 ore6 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 21.2°C
Umiditatea medie 68%
Punct de rou medie 14.5°C
Presiunea medie 1017.0 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 34.0 mm
Precipitai pe ani 124.0 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.4 mm din 06 la 03:39
Temperatura maxim 26.8°C din 06 la 16:44
Temperatura minim 16.5°C din 06 la 05:32
Umiditatea maxim 92% din 06 la 05:46
Umiditatea minim 35% din 06 la 16:53
Presiunea maxim 1019.0 hPa din 06 la 13:18
Presiunea minim 1015.0 hPa din 06 la 01:33
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 06 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 06 la 00:00
Indice de cldur maxim 26.6°C din 06 la 16:43

Click aici pentru graficul pe 24 ore7 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 20.0°C
Umiditatea medie 75%
Punct de rou medie 15.0°C
Presiunea medie 1013.7 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 40.8 mm
Precipitai pe ani 130.8 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.2 mm din 07 la 16:05
Temperatura maxim 27.2°C din 07 la 13:01
Temperatura minim 15.2°C din 07 la 06:55
Umiditatea maxim 93% din 07 la 07:22
Umiditatea minim 37% din 07 la 12:49
Presiunea maxim 1016.0 hPa din 07 la 02:18
Presiunea minim 1012.0 hPa din 07 la 18:33
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 07 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 07 la 00:00
Indice de cldur maxim 27.0°C din 07 la 13:01

Click aici pentru graficul pe 24 ore8 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.7°C
Umiditatea medie 80%
Punct de rou medie 15.1°C
Presiunea medie 1010.5 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 44.1 mm
Precipitai pe ani 134.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.1 mm din 08 la 16:17
Temperatura maxim 23.0°C din 08 la 13:36
Temperatura minim 15.9°C din 08 la 06:55
Umiditatea maxim 93% din 08 la 06:55
Umiditatea minim 57% din 08 la 13:27
Presiunea maxim 1014.0 hPa din 08 la 00:34
Presiunea minim 1007.0 hPa din 08 la 20:33
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 08 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 08 la 00:00
Indice de cldur maxim 24.9°C din 08 la 13:27

Click aici pentru graficul pe 24 ore9 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.7°C
Umiditatea medie 80%
Punct de rou medie 15.0°C
Presiunea medie 1009.4 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 52.0 mm
Precipitai pe ani 142.0 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.2 mm din 09 la 19:56
Temperatura maxim 23.0°C din 09 la 15:19
Temperatura minim 16.2°C din 09 la 00:00
Umiditatea maxim 92% din 09 la 08:10
Umiditatea minim 50% din 09 la 15:43
Presiunea maxim 1014.0 hPa din 09 la 00:00
Presiunea minim 1007.0 hPa din 09 la 08:48
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 09 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 09 la 00:00
Indice de cldur maxim 25.0°C din 09 la 15:43

Click aici pentru graficul pe 24 ore10 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.5°C
Umiditatea medie 74%
Punct de rou medie 13.6°C
Presiunea medie 1018.3 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 53.1 mm
Precipitai pe ani 143.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.1 mm din 10 la 06:57
Temperatura maxim 23.0°C din 10 la 17:00
Temperatura minim 15.8°C din 10 la 00:00
Umiditatea maxim 90% din 10 la 02:32
Umiditatea minim 50% din 10 la 17:14
Presiunea maxim 1021.0 hPa din 10 la 00:00
Presiunea minim 1013.0 hPa din 10 la 00:19
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 10 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 10 la 00:00
Indice de cldur maxim 25.0°C din 10 la 17:01

Click aici pentru graficul pe 24 ore11 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 20.0°C
Umiditatea medie 55%
Punct de rou medie 9.6°C
Presiunea medie 1021.0 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 53.1 mm
Precipitai pe ani 143.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 11 la 00:00
Temperatura maxim 26.2°C din 11 la 17:10
Temperatura minim 13.5°C din 11 la 05:31
Umiditatea maxim 87% din 11 la 06:16
Umiditatea minim 33% din 11 la 17:41
Presiunea maxim 1023.0 hPa din 11 la 12:02
Presiunea minim 1019.0 hPa din 11 la 20:32
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 11 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 11 la 00:00
Indice de cldur maxim 26.1°C din 11 la 16:59

Click aici pentru graficul pe 24 ore12 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 21.5°C
Umiditatea medie 54%
Punct de rou medie 10.7°C
Presiunea medie 1020.2 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie -0° (N)
Precipitaii pe luni 53.1 mm
Precipitai pe ani 143.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 12 la 00:00
Temperatura maxim 29.3°C din 12 la 17:36
Temperatura minim 13.2°C din 12 la 05:25
Umiditatea maxim 85% din 12 la 06:57
Umiditatea minim 29% din 12 la 16:31
Presiunea maxim 1022.0 hPa din 12 la 10:47
Presiunea minim 1017.0 hPa din 12 la 17:47
Viteza vintului maxima 0.0 m/s din 12 la 00:00
Vint n rafale maxim 0.0 m/s dela 00°(N) din 12 la 00:00
Indice de cldur maxim 28.2°C din 12 la 17:36

Click aici pentru graficul pe 24 ore13 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.2°C
Umiditatea medie 72%
Punct de rou medie 12.5°C
Presiunea medie 1016.4 hPa
Viteza vntului medie 0.0 m/s
Vnt rafale medie 0.0 m/s
Direcia medie 5° (N)
Precipitaii pe luni 55.4 mm
Precipitai pe ani 145.4 mm
Intensitatea maxim pe minut 1.2 mm din 13 la 18:28
Temperatura maxim 26.6°C din 13 la 14:56
Temperatura minim 12.6°C din 13 la 00:00
Umiditatea maxim 87% din 13 la 00:00
Umiditatea minim 39% din 13 la 15:46
Presiunea maxim 1021.0 hPa din 13 la 22:47
Presiunea minim 1014.0 hPa din 13 la 16:47
Viteza vintului maxima 1.0 m/s din 13 la 20:27
Vint n rafale maxim 6.2 m/s dela 360°(N) din 13 la 20:26
Indice de cldur maxim 26.7°C din 13 la 14:56

Click aici pentru graficul pe 24 ore14 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 17.0°C
Umiditatea medie 57%
Punct de rou medie 7.2°C
Presiunea medie 1020.8 hPa
Viteza vntului medie 0.3 m/s
Vnt rafale medie 0.3 m/s
Direcia medie 269° (V)
Precipitaii pe luni 55.4 mm
Precipitai pe ani 145.4 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 14 la 00:00
Temperatura maxim 22.3°C din 14 la 17:27
Temperatura minim 11.8°C din 14 la 02:05
Umiditatea maxim 89% din 14 la 02:12
Umiditatea minim 34% din 14 la 19:30
Presiunea maxim 1022.0 hPa din 14 la 14:32
Presiunea minim 1019.0 hPa din 14 la 22:17
Viteza vintului maxima 3.1 m/s din 14 la 18:53
Vint n rafale maxim 4.1 m/s dela 338°(NNV) din 14 la 18:30
Indice de cldur maxim 25.1°C din 14 la 11:56

Click aici pentru graficul pe 24 ore15 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.6°C
Umiditatea medie 55%
Punct de rou medie 7.9°C
Presiunea medie 1019.5 hPa
Viteza vntului medie 0.9 m/s
Vnt rafale medie 1.3 m/s
Direcia medie 85° (E)
Precipitaii pe luni 55.4 mm
Precipitai pe ani 145.4 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 15 la 00:00
Temperatura maxim 27.2°C din 15 la 17:12
Temperatura minim 8.4°C din 15 la 05:47
Umiditatea maxim 91% din 15 la 06:55
Umiditatea minim 27% din 15 la 18:01
Presiunea maxim 1021.0 hPa din 15 la 09:47
Presiunea minim 1017.0 hPa din 15 la 20:17
Viteza vintului maxima 4.6 m/s din 15 la 15:29
Vint n rafale maxim 5.7 m/s dela 113°(ESE) din 15 la 15:29
Indice de cldur maxim 26.5°C din 15 la 17:12

Click aici pentru graficul pe 24 ore16 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 20.0°C
Umiditatea medie 63%
Punct de rou medie 11.6°C
Presiunea medie 1017.1 hPa
Viteza vntului medie 1.5 m/s
Vnt rafale medie 2.2 m/s
Direcia medie 171° (S)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 2.3 mm din 16 la 18:43
Temperatura maxim 29.2°C din 16 la 16:05
Temperatura minim 12.1°C din 16 la 05:51
Umiditatea maxim 90% din 16 la 23:01
Umiditatea minim 29% din 16 la 16:26
Presiunea maxim 1019.0 hPa din 16 la 23:32
Presiunea minim 1015.0 hPa din 16 la 19:17
Viteza vintului maxima 6.7 m/s din 16 la 18:23
Vint n rafale maxim 10.3 m/s dela 00°(N) din 16 la 18:36
Indice de cldur maxim 28.1°C din 16 la 16:05

Click aici pentru graficul pe 24 ore17 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 19.2°C
Umiditatea medie 62%
Punct de rou medie 10.5°C
Presiunea medie 1021.2 hPa
Viteza vntului medie 1.5 m/s
Vnt rafale medie 2.1 m/s
Direcia medie 357° (N)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 17 la 00:00
Temperatura maxim 24.9°C din 17 la 16:18
Temperatura minim 13.4°C din 17 la 05:18
Umiditatea maxim 94% din 17 la 08:03
Umiditatea minim 33% din 17 la 17:34
Presiunea maxim 1024.0 hPa din 17 la 00:00
Presiunea minim 1018.0 hPa din 17 la 03:17
Viteza vintului maxima 5.1 m/s din 17 la 17:15
Vint n rafale maxim 7.7 m/s dela 023°(NNE) din 17 la 17:15
Indice de cldur maxim 25.4°C din 17 la 16:18

Click aici pentru graficul pe 24 ore18 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 20.8°C
Umiditatea medie 55%
Punct de rou medie 10.0°C
Presiunea medie 1021.0 hPa
Viteza vntului medie 1.3 m/s
Vnt rafale medie 1.9 m/s
Direcia medie 191° (S)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 18 la 00:00
Temperatura maxim 29.7°C din 18 la 16:53
Temperatura minim 11.4°C din 18 la 05:52
Umiditatea maxim 88% din 18 la 06:49
Umiditatea minim 29% din 18 la 17:46
Presiunea maxim 1024.0 hPa din 18 la 03:17
Presiunea minim 1017.0 hPa din 18 la 22:47
Viteza vintului maxima 4.6 m/s din 18 la 11:30
Vint n rafale maxim 6.7 m/s dela 180°(S) din 18 la 13:00
Indice de cldur maxim 28.5°C din 18 la 16:53

Click aici pentru graficul pe 24 ore19 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.3°C
Umiditatea medie 47%
Punct de rou medie 10.2°C
Presiunea medie 1014.4 hPa
Viteza vntului medie 3.1 m/s
Vnt rafale medie 4.7 m/s
Direcia medie 149° (SSE)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 19 la 00:00
Temperatura maxim 29.9°C din 19 la 16:27
Temperatura minim 14.7°C din 19 la 05:49
Umiditatea maxim 78% din 19 la 06:18
Umiditatea minim 29% din 19 la 17:53
Presiunea maxim 1018.0 hPa din 19 la 04:01
Presiunea minim 1011.0 hPa din 19 la 00:00
Viteza vintului maxima 8.7 m/s din 19 la 12:41
Vint n rafale maxim 14.4 m/s dela 225°(SV) din 19 la 18:32
Indice de cldur maxim 28.7°C din 19 la 15:38

Click aici pentru graficul pe 24 ore20 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.1°C
Umiditatea medie 56%
Punct de rou medie 13.4°C
Presiunea medie 1009.9 hPa
Viteza vntului medie 1.4 m/s
Vnt rafale medie 2.0 m/s
Direcia medie 31° (NNE)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 20 la 00:00
Temperatura maxim 30.7°C din 20 la 12:39
Temperatura minim 16.6°C din 20 la 06:01
Umiditatea maxim 83% din 20 la 00:00
Umiditatea minim 33% din 20 la 12:54
Presiunea maxim 1013.0 hPa din 20 la 00:00
Presiunea minim 1008.0 hPa din 20 la 20:01
Viteza vintului maxima 7.2 m/s din 20 la 20:03
Vint n rafale maxim 14.4 m/s dela 315°(NV) din 20 la 20:02
Indice de cldur maxim 29.8°C din 20 la 12:38

Click aici pentru graficul pe 24 ore21 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 18.6°C
Umiditatea medie 52%
Punct de rou medie 7.6°C
Presiunea medie 1014.1 hPa
Viteza vntului medie 2.1 m/s
Vnt rafale medie 3.0 m/s
Direcia medie 336° (NNV)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 21 la 00:00
Temperatura maxim 24.5°C din 21 la 17:02
Temperatura minim 12.5°C din 21 la 06:00
Umiditatea maxim 84% din 21 la 00:25
Umiditatea minim 30% din 21 la 17:27
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 21 la 21:16
Presiunea minim 1011.0 hPa din 21 la 00:32
Viteza vintului maxima 5.1 m/s din 21 la 11:59
Vint n rafale maxim 7.7 m/s dela 00°(N) din 21 la 12:15
Indice de cldur maxim 25.2°C din 21 la 16:58

Click aici pentru graficul pe 24 ore22 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 20.2°C
Umiditatea medie 50%
Punct de rou medie 8.1°C
Presiunea medie 1013.1 hPa
Viteza vntului medie 1.0 m/s
Vnt rafale medie 1.4 m/s
Direcia medie 48° (NE)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 22 la 00:00
Temperatura maxim 28.1°C din 22 la 16:21
Temperatura minim 10.8°C din 22 la 05:32
Umiditatea maxim 84% din 22 la 06:42
Umiditatea minim 27% din 22 la 17:35
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 22 la 09:16
Presiunea minim 1011.0 hPa din 22 la 00:00
Viteza vintului maxima 3.6 m/s din 22 la 13:33
Vint n rafale maxim 5.7 m/s dela 068°(ENE) din 22 la 13:32
Indice de cldur maxim 27.1°C din 22 la 16:16

Click aici pentru graficul pe 24 ore23 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.0°C
Umiditatea medie 44%
Punct de rou medie 8.8°C
Presiunea medie 1014.1 hPa
Viteza vntului medie 1.2 m/s
Vnt rafale medie 1.7 m/s
Direcia medie 30° (NNE)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 23 la 00:00
Temperatura maxim 30.1°C din 23 la 17:19
Temperatura minim 15.6°C din 23 la 06:07
Umiditatea maxim 79% din 23 la 06:14
Umiditatea minim 24% din 23 la 17:33
Presiunea maxim 1016.0 hPa din 23 la 13:46
Presiunea minim 1011.0 hPa din 23 la 00:17
Viteza vintului maxima 4.1 m/s din 23 la 13:34
Vint n rafale maxim 6.2 m/s dela 045°(NE) din 23 la 16:30
Indice de cldur maxim 28.5°C din 23 la 17:19

Click aici pentru graficul pe 24 ore24 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 22.6°C
Umiditatea medie 45%
Punct de rou medie 9.2°C
Presiunea medie 1012.1 hPa
Viteza vntului medie 2.4 m/s
Vnt rafale medie 3.5 m/s
Direcia medie 139° (SE)
Precipitaii pe luni 63.5 mm
Precipitai pe ani 153.5 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 24 la 00:00
Temperatura maxim 28.8°C din 24 la 17:05
Temperatura minim 12.8°C din 24 la 05:48
Umiditatea maxim 80% din 24 la 06:08
Umiditatea minim 31% din 24 la 17:52
Presiunea maxim 1014.0 hPa din 24 la 10:46
Presiunea minim 1009.0 hPa din 24 la 00:00
Viteza vintului maxima 7.2 m/s din 24 la 15:12
Vint n rafale maxim 10.8 m/s dela 135°(SE) din 24 la 15:12
Indice de cldur maxim 27.8°C din 24 la 17:05

Click aici pentru graficul pe 24 ore25 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 19.8°C
Umiditatea medie 75%
Punct de rou medie 15.0°C
Presiunea medie 1013.1 hPa
Viteza vntului medie 1.4 m/s
Vnt rafale medie 1.9 m/s
Direcia medie 269° (V)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 2.3 mm din 25 la 01:53
Temperatura maxim 24.0°C din 25 la 16:40
Temperatura minim 17.0°C din 25 la 05:46
Umiditatea maxim 89% din 25 la 11:50
Umiditatea minim 42% din 25 la 00:06
Presiunea maxim 1015.0 hPa din 25 la 12:46
Presiunea minim 1009.0 hPa din 25 la 00:32
Viteza vintului maxima 5.1 m/s din 25 la 01:06
Vint n rafale maxim 8.7 m/s dela 248°(VSV) din 25 la 01:05
Indice de cldur maxim 25.3°C din 25 la 16:40

Click aici pentru graficul pe 24 ore26 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.0°C
Umiditatea medie 62%
Punct de rou medie 14.0°C
Presiunea medie 1015.3 hPa
Viteza vntului medie 0.9 m/s
Vnt rafale medie 1.2 m/s
Direcia medie 57° (ENE)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 26 la 00:00
Temperatura maxim 31.3°C din 26 la 17:14
Temperatura minim 14.2°C din 26 la 05:38
Umiditatea maxim 92% din 26 la 08:30
Umiditatea minim 31% din 26 la 17:27
Presiunea maxim 1017.0 hPa din 26 la 13:31
Presiunea minim 1013.0 hPa din 26 la 02:01
Viteza vintului maxima 3.1 m/s din 26 la 16:55
Vint n rafale maxim 4.1 m/s dela 113°(ESE) din 26 la 15:13
Indice de cldur maxim 30.3°C din 26 la 17:14

Click aici pentru graficul pe 24 ore27 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 25.8°C
Umiditatea medie 54%
Punct de rou medie 14.4°C
Presiunea medie 1015.4 hPa
Viteza vntului medie 2.0 m/s
Vnt rafale medie 2.9 m/s
Direcia medie 136° (SE)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 27 la 00:00
Temperatura maxim 32.7°C din 27 la 17:18
Temperatura minim 16.2°C din 27 la 05:41
Umiditatea maxim 89% din 27 la 06:47
Umiditatea minim 32% din 27 la 17:23
Presiunea maxim 1016.0 hPa din 27 la 00:00
Presiunea minim 1014.0 hPa din 27 la 20:31
Viteza vintului maxima 6.7 m/s din 27 la 13:49
Vint n rafale maxim 10.8 m/s dela 135°(SE) din 27 la 13:48
Indice de cldur maxim 32.1°C din 27 la 17:16

Click aici pentru graficul pe 24 ore28 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.5°C
Umiditatea medie 66%
Punct de rou medie 16.8°C
Presiunea medie 1017.9 hPa
Viteza vntului medie 2.0 m/s
Vnt rafale medie 2.7 m/s
Direcia medie 336° (NNV)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 28 la 00:00
Temperatura maxim 29.9°C din 28 la 19:16
Temperatura minim 22.8°C din 28 la 03:37
Umiditatea maxim 70% din 28 la 19:14
Umiditatea minim 42% din 28 la 19:18
Presiunea maxim 1020.0 hPa din 28 la 13:46
Presiunea minim 1015.0 hPa din 28 la 02:16
Viteza vintului maxima 6.7 m/s din 28 la 04:19
Vint n rafale maxim 10.8 m/s dela 293°(VNV) din 28 la 04:16
Indice de cldur maxim 29.8°C din 28 la 19:16

Click aici pentru graficul pe 24 ore29 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 26.6°C
Umiditatea medie 56%
Punct de rou medie 16.4°C
Presiunea medie 1012.3 hPa
Viteza vntului medie 1.6 m/s
Vnt rafale medie 2.1 m/s
Direcia medie 39° (NE)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 29 la 00:00
Temperatura maxim 34.6°C din 29 la 16:48
Temperatura minim 19.6°C din 29 la 05:56
Umiditatea maxim 81% din 29 la 06:06
Umiditatea minim 27% din 29 la 17:10
Presiunea maxim 1018.0 hPa din 29 la 01:01
Presiunea minim 1005.0 hPa din 29 la 21:23
Viteza vintului maxima 6.2 m/s din 29 la 00:00
Vint n rafale maxim 10.8 m/s dela 270°(V) din 29 la 23:58
Indice de cldur maxim 35.2°C din 29 la 16:29

Click aici pentru graficul pe 24 ore30 Iunie Medii i Extreme
Temperatura medie 23.4°C
Umiditatea medie 53%
Punct de rou medie 13.3°C
Presiunea medie 1010.0 hPa
Viteza vntului medie 5.7 m/s
Vnt rafale medie 7.7 m/s
Direcia medie 276° (V)
Precipitaii pe luni 96.2 mm
Precipitai pe ani 186.2 mm
Intensitatea maxim pe minut 0.0 mm din 30 la 00:08
Temperatura maxim 23.6°C din 30 la 00:01
Temperatura minim 23.1°C din 30 la 00:08
Umiditatea maxim 54% din 30 la 00:08
Umiditatea minim 53% din 30 la 00:06
Presiunea maxim 1010.0 hPa din 30 la 00:08
Presiunea minim 1010.0 hPa din 30 la 00:08
Viteza vintului maxima 6.7 m/s din 29 la 00:05
Vint n rafale maxim 10.3 m/s dela 293°(VNV) din 30 la 00:08
Indice de cldur maxim 25.2°C din 30 la 00:01
24 Hour Graph of this day is not available (20220630.gif)Medii i extreme pentru luna Iunie 2022 sus pe zi 30
Temperatura medie 20.9°C
Umiditatea medie 60%
Punct de rou medie 11.9°C
Presiunea medie 1016.0 hPa
Viteza vntului medie 1.1 m/s
Vnt rafale medie 1.5 m/s
Direcia medie 36° (NE)
Precipitaii pe luni 122.2 mm
Precipitai pe ani 212.1 mm
Intensitatea maxim pe minut 2.5 mm din 01 la 21:48
Temperatura maxim 34.6°C din 29 la 16:48
Temperatura minim 8.4°C din 15 la 05:47
Umiditatea maxim 95% din 05 la 07:37
Umiditatea minim 24% din 23 la 17:33
Presiunea maxim 1024.0 hPa din 18 la 03:17
Presiunea minim 1005.0 hPa din 29 la 21:23
Viteza vintului maxima 8.7 m/s dela 203°(SSV) din 19 la 12:41
Vint n rafale maxim 14.4 m/s dela 315°(NV) din 20 la 20:02
Indice de cldur maxim 35.2°C din 29 la 16:29
Avg daily max temp27.7°C
Avg daily min temp14.4°C
Growing degrees days :316.5GDD
Corn growing degrees days:837.9 GDD


Ziua, Ore cu soare, ET, Radiaia solar maxim, UV
01 08.0hrs ET :8.9 mm 1140.0 W/M2 0.0 uv
02 10.8hrs ET :9.1 mm 1142.0 W/M2 0.0 uv
03 09.4hrs ET :9.5 mm 1144.0 W/M2 0.0 uv
04 04.1hrs ET :0.0 mm 1137.0 W/M2 255.0 uv
05 14.6hrs ET :8.5 mm 1148.0 W/M2 0.0 uv
06 07.1hrs ET :6.5 mm 1149.0 W/M2 0.0 uv
07 02.0hrs ET :3.8 mm 1151.0 W/M2 0.0 uv
08 03.9hrs ET :5.4 mm 1152.0 W/M2 0.0 uv
09 00.9hrs ET :3.9 mm 1034.0 W/M2 0.0 uv
10 01.5hrs ET :4.0 mm 980.0 W/M2 0.0 uv
11 12.1hrs ET :7.9 mm 1156.0 W/M2 0.0 uv
12 12.5hrs ET :9.0 mm 1157.0 W/M2 0.0 uv
13 05.7hrs ET :6.4 mm 1158.0 W/M2 0.0 uv
14 09.5hrs ET :8.0 mm 1157.0 W/M2 0.0 uv
15 13.6hrs ET :9.4 mm 1160.0 W/M2 0.0 uv
16 00.0hrs ET :3.7 mm 93.3 W/M2 0.0 uv
17 09.4hrs ET :8.1 mm 1161.0 W/M2 0.0 uv
18 11.0hrs ET :9.7 mm 1162.0 W/M2 0.0 uv
19 13.0hrs ET :13.0 mm 1160.0 W/M2 0.0 uv
20 07.5hrs ET :9.4 mm 1160.0 W/M2 0.0 uv
21 13.1hrs ET :10.2 mm 1162.0 W/M2 0.0 uv
22 10.3hrs ET :8.8 mm 1163.0 W/M2 0.0 uv
23 12.6hrs ET :10.1 mm 1162.0 W/M2 0.0 uv
24 08.8hrs ET :10.1 mm 1162.0 W/M2 0.0 uv
25 03.6hrs ET :5.7 mm 1137.0 W/M2 255.0 uv
26 12.3hrs ET :11.0 mm 1162.0 W/M2 0.0 uv
27 11.9hrs ET :11.0 mm 1020.0 W/M2 0.0 uv
28 12.5hrs ET :10.9 mm 1161.0 W/M2 255.0 uv
29 04.7hrs ET :9.3 mm 963.0 W/M2 255.0 uv
Zile lumin lunare pe date 246.0 ora
Zile lumin anuale pe date 1006.7 ora


Total precipitaii pe zi
16.4 mm din 1
04.7 mm din 2
07.0 mm din 4
05.8 mm din 6
06.8 mm din 7
03.3 mm din 8
07.9 mm din 9
01.1 mm din 10
02.3 mm din 13
08.1 mm din 16
32.7 mm din 25